همه طرح ها
تاکنون طرحی ثبت نشده است !
Card image cap
در حال جذب سرمایه
3,143,650,000 ریال
19,000,000,000 ریال مبلغ کل
شرکت زرین پال
62 سرمایه گذار
23
روز باقیمانده
32%
پیش بینی سود
سرمایه گذاری
تاکنون طرحی ثبت نشده است !
تاکنون طرحی ثبت نشده است !